Aktywizacja w firmie

Chcąc założyć firmę możemy się ubiegać o pożyczkę. W ramach przeprowadzonych naborów w związku z działaniem wsparcie a także promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia zostają wyłonieni operatorzy, udzielający wsparcia osobom które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Podmiotami które rekrutują i udzielają wsparcia mogą być fundacje, stowarzyszenia które realizują konkretny projekt. Obok informacji o podmiocie udzielającym wsparcia są również prowadzone katalogi firm – instytucji szkoleniowych.

Firmy te udzielają wsparcia przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu lub jego zmianie (przekwalifikowaniu). Możemy się zastanowić nad tym jak skutecznie zaplanować naszą przyszłość zawodową. Dla osób które skończyły szkołę będzie to pierwszy kontakt ze światem pracy, zaś osobom które straciły pracę forma oferuje pomoc w uporaniu się z zaistniałą dramatyczna sytuacją. Wreszcie osoby które pracują w jakichś firmach i są im stawiane nowe wymagania – mają możliwość dostosowania swoich kwalifikacji do wymogów jakie stawiają polskie firmy. Centra Aktywizacji Zawodowej oferują usługi doradców zawodowych.

Zgłoszenia na warsztaty i spotkania są przyjmowane za pośrednictwem maili oraz telefonicznie. W sali informacji zawodowej osoba poszukująca pracy znajdzie przewodniki po zawodach, katalogi rozmaitych firm, informatory o szkołach i uczelniach, katalogi instytucji szkoleniowych, informacje o lokalnym rynku pracy. Będzie mogła obejrzeć filmy na temat autoprezentacji, asertywności, sposobu walki ze stresem. Będzie tez mogła mieć do dyspozycji programy komputerowe służące planowaniu kariery.